Välj en sida

Göta Artilleriregemente – A2

Kvibergsvägen 11

Mamma bodde här från 1921-03-29 då hon föddes till den 1 oktober
1927 – då familjen flyttade till Götabergsgatan. Där jag markerat ett
– X – låg 3 st underofficersbostäder som tillhörde Kungliga Göta
Artilleriregemente där min morfar Karl var anställd. Har letat efter dessa
tre hus. Kartan är upprättad 1923 av A Södergren. Utanför “grinden” gick
spårvagnen. Besökte Göteborgs stadsmuseum 190110. Kvarteret till höger om “skola” heter 2:a kvarteret Karbinen och 4:e kvarteret Kulsprutan. På andra sidan Stallmästaregatan närmare Säveån ligger 3:e kvarteret Pistolen och 5:e kvarteret Revolvern. Vid Säveån låg Officersbostaden som mamma och jag var framme vid.

Spårvagnen Kviberg-Landala utanför huset