Välj en sida

Mariebergs kyrkogård – Majberget – Majorna – Göteborg

Kvarter 4 – Grav nr 230 – Nyckel nr 34
Mariebergs kyrkogård Kvarter: 004 Gravplats: 00034 Gravplatsnummer: 33004 00034 Gravrättstid: 1875-01-01 – 9999-12-31 Lat: N 57° 41′ 33,56” Long: E 11° 55′ 24,96”

Kyrkogården ligger i Majorna. Här ligger många av släktingarna begravda. Längst ner ligger 5 kistor . I kistorna ligger, Augusta (Viktors föräldrar) och hennes man, Anna, Viktor, & Fina (hembiträdet). Anna & Viktors fyra barn är kremerade. Om man står framför graven, är den indelad i tolv olika fält.

Gravsatta
1. Kjellgren, Gustaf Wilhelm född: – avliden: – gravsatt: 1900-02-22
2. Kjellgren, Algot Fredrik född: – avliden: – gravsatt: 1917-10-09
3. Appelgren, Josefina född: – avliden – gravsatt: 1938-05-14
4. Kjellgren, Augusta Charlotta född: – avliden: – gravsatt: 1946-03-17
5. Kjellgren, Anna Cecilia född: – avliden: – gravsatt: 1948-12-06
6. Kjellgren, Gustaf Viktor Wilhelm född: – avliden: – gravsatt: 1958-04-21
7. Kjellgren, Gösta Bertil Vilhelm född: 1909-09-23 avliden: 1975-11-12 gravsatt:
    1975-12-12
8. Kjellgren, Signhild Ann-Marie född: 1910-11-26 avliden: 1999-07-19 gravsatt:
    1999-08-19
9. Kjellgren, Rolf Arne Algot född: 1917-10-07 avliden: 1998-09-10 gravsatt:
    1998-10-22
10. Kjellgren, Lennart Gunnar Viktor född: 1912-10-13 avliden: 2002-06-29
       gravsatt: 2002-08-02
11. Kjellgren, Gunvor Irene född: 1920-10-17 avliden: 2008-07-02
       gravsatt: 2008-09-26
12. Kjellgren, Elsa Margareta född: 1921-03-29 avliden: 2009-04-19 gravsatt:
       2009-06-12