Välj en sida

Roger Holm

Minnesord över Roger Holm Byrådirektör Länsarbetsnämnden Hallands län.
Roger brann för och arbetade alltid för de svaga i arbetslivet, 1993 under den värsta av lågkonjunkturer
föddes det mycket framgångsrika projektet Hallandsmodellen som  pågick i 10 år och gick ut på att
renovera kulturhistoriska byggnader o minnesmärke med hjälp av arbetslösa byggnadsarbetare, även
”gröna arbeten” var Rogers verk.

Roger blev från början projektets chefsarkitekt och ledare. Närmare 100 byggnader renoverades, idén
var genialisk, de arbetslösa fick jobb och lärde sig att jobba med gamla metoder och byggnaderna blev renoverade och förfallet hejdades och skattepengar som annars bara hade betalas ut i a- kassa användes
nu på ett samhällsekonomiskt sätt. Fyrplatsen Nidingen är ett exempel . Roger hade inte lätt att övertyga huvudkontoret i Stockholm om projektets förträfflighet. “Så har vi ju inte gjort förut sa de”.

Roger var mycket klarsynt och krävande, innan han godkände en projektidé analyserades den noggrant. Klassmorfar för barnen var ett projekt Roger genast såg samhällsnyttan med och stöttade det med full
kraft från början.

Roger sa vid flera tillfällen “Vi måste skapa fler nya arbeten”.

Vi hade också mycket roligt mitt i allt arbete, Roger hade nära till skämt och ett stort o varmt hjärta under
den ibland kärva ytan.

Vi minns med glädje segelturen till Torekov med hans Maxi 95 och fikastunden i hans nya större segelbåt som han tyvärr inte hann använda som nybliven pensionär innan sjukdomen satte stopp för det.

Lars Kjellgren        Lennart Kullbo        Peter Stolpe